Om oss

Vår mission är att göra världen lite bättre, förverkliga visioner och sprida kunskap, lösa problem och förbättra människors möjligheter, underlätta deras vardag och föra oss alla närmare varandra, samtidigt som vi gör varandra och våra användare glada.

Vårt ansikte utåt är Aminata Grut.
Här på bilden i arbete för Bonnier Broadcastings UX-team.