Om oss

Vår mission är att med hjälp av digitala lösningar kunna göra världen lite bättre. Vi vill förverkliga visioner, sprida kunskap, lösa problem och förbättra människors möjligheter till ett gott liv. Vi vill underlätta vardagen och föra oss alla närmare varandra, samtidigt som vi gör varandra glada.

Tidigare drevs Digiteach som ett företag. Nu lever ideeerna vidare som ett projekt inom den ideella föreningen Stagebeat.

Målet är att undervisa och sprida kunskap om internet, webb och digitalt arbete.

Vårt ansikte utåt är Aminata Grut.
Här på bilden i arbete för Bonnier Broadcastings UX-team.