Verksamhet

INTERAKTION, INNEHÅLL, KOD
Vi diskuterar och undervisar kring
• Språk och interaktion i digitala miljöer.
• Texter. UX-writing. Journalistik. Bilder, video och ljud/podcast/radio.
• Sajter och plattformar i en rad olika cms.
Vårt mål är att göra den digital världen mänskligare.