Verksamhet

INTERAKTION, INNEHÅLL, KOD

• UX-design, konceptutveckling
• UX-writing, Journalistik
• Digitala bilder, video/ljud/podcast/radio 
• Sajter och plattformar i olika cms
• Sociala medier och strategier
• Användbarhet och tillgänglighet
• Agilt mindset, ramverk som Kanban och Scrum

Vi kan skapa och genomföra kurser, föreläsningar och konferenser utifrån dina behov och önskemål. Vi kan lägga programmet och utveckla konceptet. 

Vi kan hjälpa dig sätta upp eller reparera en sajt i WordPress, assistera med underhåll och förändringar av en redan existerande installation, eller modernisera ett gammalt sajtbygge. 

UX står för User Experience. Vårt arbete är fokuserat på att ge användarna av en tjänst den bästa möjliga upplevelsen – och därmed också det bästa resultatet för den som äger tjänsten. Research och analys kring användarnas behov och beteenden hör till det vi tittar på innan vi skapar servicedesign eller interaktionsdesign.